Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh Nam Trung Bộ khắc phục hậu quả thiệt hại do cơn bão số 12
(09/11/2017)
Chiều ngày 07/11/2017, với tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, thực hiện lời kêu gọi của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh Nam Trung Bộ bị thiệt hại do cơn bão số 12, chung tay ủng hộ, chia sẻ những mất mát của người dân bị thiệt hại, giúp đỡ người dân sớm ổn định cuộc sống.