Danh mục các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và xã hội

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I

LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI

1

Thành lập cơ sở Bảo trợ xã hội công lập

2

Giải thể cơ sở Bảo trợ xã hội công lập

3

Thành lập cơ sở Bảo trợ xã hội ngoài công lập

4

Giải thể cơ sở Bảo trợ xã hội ngoài công lập

5

Tiếp nhận đối tượng Bảo trợ xã hội vào các cơ sở Bảo trợ xã hội

II

LĨNH VỰC DẠY NGHỀ

1

Thành lập Trường trung cấp nghề công lập thuộc tỉnh

2

Thành lập Trường trung cấp nghề tư thục trên địa bàn tỉnh

3

Thành lập Trung tâm dạy nghề công lập thuộc tỉnh

4

Thành lập Trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh

5

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với Trường trung cấp nghề, Trung tâm dạy nghề, Trường trung cấp chuyên nghiệp

6

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với các cơ sở giáo dục và các doanh nghiệp

7

Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với Trường trung cấp nghề, Trung tâm dạy nghề, Trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục khác và doanh nghiệp

III

LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

1

Sao lục hồ sơ

2

Cấp lại giấy chứng nhận: Gia đình liệt sĩ; thương binh; người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; người hoạt động kháng chiến bị nhiếm chất độc hoá học.

3

Quyết định trợ cấp đối với thân nhân liệt sĩ

4

Quyết định trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác

5

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ ViệtNamanh hùng hoặc người thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng

6

Di chuyển hồ sơ

7

Đổi hoặc cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công

8

Cấp sổ ưu đãi giáo dục đào tạo

9

Giám định lại vết thương tạm thời để xác định tỉ lệ thương tật vĩnh viễn

10

Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát

11

Giám định lại vết thương còn sót

12

Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh.

13

Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động

14

Chế độ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình

15

Quyết định mai táng phí và trợ cấp 1 lần, trợ cấp tuất hàng tháng

16

Quyết định trợ cấp tuất hàng tháng cho thân nhân của Người có công (đến tuổi)

17

Giải quyết Chế độ trợ cấp đối với người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

18

Quyết định trợ cấp một lần cho người hoặc thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

19

Giải quyết trợ cấp 01 lần theo Quyết định số 62/2011/QĐ - TTg

20

Giải quyết chế độ bảo hiểm y tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ - TTg

21

Giải quyết chế độ Chế độ Bảo hiểm y tế với Cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/NĐ- CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ

22

Quyết định chế độ Bảo hiểm y tế theo Quyết định số 290/2005/QĐ - TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ

23

Giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ bị nhiễm chất độc hóa học

IV

LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

1

Gia hạn giấy phép đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động cai nghiện ma tuý

2

Cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý

3

Thay đổi phạm vi hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện

4

Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

5

Gia hạn giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

6

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

7

Cấp lại giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

8

Chấm dứt hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân

V

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG - BẢO HIỂM XÃ HỘI

1

Cấp mới, cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài

2

Đăng ký nội quy lao động

3

Thẩm định quỹ lương đối với viên chức quản lý trong các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

4

Đăng ký hợp đồng cá nhân đi học tập lao động ở nước ngoài dưới 90 ngày

5

Xác định doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ

VI

LĨNH VỰC TRẺ EM

1

Hỗ trợ phẫu thuật cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh

2

Hỗ trợ đột xuất và bảo trợ cho trẻ em

3

Cấp học bổng cho trẻ em con các gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo vượt khó

VII

LĨNH VỰC VIỆC LÀM - AN TOÀN LAO ĐỘNG

1

Gia hạn giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho doanh nghiệp

2

Cho doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế trong năm 2009 vay để thanh toán cho người lao động

3

Thành lập Trung tâm giới thiệu việc làm của tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

4

Giải thể Trung tâm giới thiệu việc làm của tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

5

Thẩm định chương trình huấn luyện chi tiết an toàn lao động, vệ sinh lao động

6

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

7

Cấp giấy xác nhận khai báo sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

 

Tổng số: 58 TTHC