Danh sách cán bộ đi B

DANH SÁCH CÁN BỘ ĐI B

Số HS

Họ và tên

Ngày sinh

Ngày đi B

Quê quán

Cơ quan trước khi đi B

19283

TRẦN VĂN BÌNH

3/5/1955

 

Số 11, ngõ 154 Chi Lăng, khu phố Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Nhà máy Ắc quy Hải Phòng

19405

BÙI HỮU ĐÍNH

17/7/1947

 

Số 65, Kiến Thiết,Thượng Lý, Sở Dầu, Hải Phòng

Nhà máy Xi măng Hải Phòng

19465

ĐẶNG HUY HÂN

1932

 

Phố Hạ Lý, Hải Phòng

Ty Thương nghiệp tỉnh Thanh Hoá

19469

TRẦN THỊ HIỀN

7/1/1948

 

Nhà số 4, ngõ 22, khu Đình hạ, khu phố Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Công ty Hoá chất vật liệu điện Hải Phòng

19491

BÙI HỮU HOÀ

17/10/1955

 

Hạ Lý, khu phố Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Xí nghiệp Ô tô hành khách Hải Phòng

19498

NGUYỄN VĂN HOÀ

2/10/1952

 

Khu phố Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Trường Văn hoá thương binh Hà Bắc

19587

NGUYỄN VĂN LÂN

23/12/1947

 

Số 9 ngõ chéo Hạ Lý, khu phố Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Phòng Bưu điện Tiên Lãng, Hải Phòng

19695

NGUYỄN THỊ NGUYỆT

   

Số 8/54 Hồng Bàng, Hải Phòng

Sở Bưu điện Hải Phòng

19725

NGUYỄN VĂN PHÚC

16/8/1942

 

Phố Hạ Lý, Hải Phòng

Bưu điện tỉnh Thanh Hoá

19882

ĐOÀN THỊ THÁI

23/5/1951

 

2H Lý Thường Kiệt, thành phố Hải Phòng

Đoạn Bảo dưỡng đường bộ thành phố Hải Phòng

19911

TRẦN THỊ THẮNG

4/1948

 

Nhà số 10, ngõ Chè Trai, phố Hoàng Văn Thụ, thành phố Hải Phòng

Nhà máy In thành phố Hải Phòng

19903

LÊ MINH THÀNH

12/12/1949

 

Tiểu khu I, Hồng Bàng, Hải Phòng

Xí nghiệp Ô tô vận tải Hải Phòng

19973

VƯƠNG THU THỦY

23/12/1951

 

Khu Xi măng, thành phố Hải Phòng

Khoa Văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội

19831

LÊ THỊ TIẾP

27/5/1954

 

Hạ Lý, thành phố Hải Phòng

Nhà máy Mỳ bánh, thành phố Hải Phòng