• Chủ tịch nước dự lễ khánh thành tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

  Chủ tịch nước dự lễ khánh thành tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh
  (27/04/2015 15:50:21)

  Ngày 27/4, tại quảng trường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên đã tổ chức lễ khánh thành tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - chiến sĩ cách mạng kiên cường, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã cùng Ban Chấp hành Trung ương Đảng khởi xướng thành công công cuộc đổi mới đất nước.

 • Chức năng nhiệm vụ
  (28/03/2013 16:45:04)

 • Giới thiệu
  (28/03/2013 16:27:43)