Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ, quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản 2013

Sáng 4/4, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ trức hội nghị giao ban trực tuyến triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quản lý chất lượng An toàn thực phẩm (ATTP) nông lâm thủy sản 2013. Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát chủ trì hội nghị. Dự hội nghị, tại điểm cầu Hưng Yên có ông Đặng Minh Ngọc, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

Trong những năm qua Bộ NN&PTNT đã chỉ đạo hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng ATTP nông lâm thủy sản. Các địa phương đã chú trọng đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về chất lượng ATTP nông lâm thủy sản; thực hiện tốt việc giám sát, kiểm tra, thanh tra chuyên ngành các chuỗi thủy sản, nông sản, xử lý nghiêm các vi phạm về ATTP. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác quản lý chất lượng ATTP nông lâm thủy sản vẫn bộc lộ nhiều bất cập và diễn biến phức tạp. Nổi cộm là vi phạm trong các sản phẩm nông lâm thủy sản chưa có chiều hướng giảm, tồn dư hóa chất kháng sinh vượt giới hạn cho phép là 1,5%, dư lượng thuốc BVTV trên rau quả còn cao , đặc biệt tỷ lệ ô nhiễm vi sinh vật trong thủy sản sau thu hoạch, thịt lợn, thịt gà chiếm mức cao.

Nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2013, Bộ NN&PTNT tiếp tục tăng cường quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, đảm bảo an toàn thực phẩm là nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành NN&PTNT; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiêm của các cơ quan từ trung ương đến địa phương; tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp áp dụng. Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật về ATTP đến các nhóm đối tượng, đặc biệt là phổ biến giáo dục trực tiếp đến người sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản. Tăng cường đào tạo, tập huấn cho cán bộ địa phương về chuyên môn nghiệp vụ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ATTP nông lâm thủy sản. Kiện toàn bổ chức bộ máy của Chi cục quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản.