Hưng Yên: Triển khai 4 mô hình trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Hưng Yên triển khai 4 mô hình gồm: Mô hình trợ giúp trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em khuyết tật; mô hình phòng ngừa, trợ giúp trẻ em lang thang, trẻ em phải làm việc nặng nhọc, nguy hiểm, tiếp xúc với chất độc hại; mô hình phòng ngừa bị xâm hại tình dục, bị bạo lực và mô hình phòng ngừa, trợ giúp người chưa thành niên vi phạm pháp luật. 

Để thực hiện các mô hình này, bên cạnh nhiệm vụ của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh lồng ghép thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm; Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy; Sở Giáo dục – Đào tạo coi trọng việc rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho học sinh trong nhà trường và tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ, chăm sóc trẻ em cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm kiểm tra các điểm vui chơi cho trẻ em; Sở Y tế tăng cường khám, chữa bệnh cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em dưới 6 tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt… 
 
Lệ Thu