Quảng Ninh buộc thi tuyển lãnh đạo cấp sở từ 2015

Bà Phạm Hồng Lan (trái) và Bà Phạm Thùy Dương là 2 thí sinh trúng tuyển trong kì thi tuyển đầu tiên cho các vị trí lãnh đạo quản lý cấp sở, ngành tại Quảng Ninh. Ảnh: tuoitre.vn


Thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh chủ trương tiếp tục thí điểm mở rộng thi tuyển một số chức danh và vị trí lãnh đạo quản lý trên cơ sở vừa làm vừa hoàn thiện và từng bước triển khai rộng rãi.

Bà Lê Thị Bích Hường cho biết: Để đảm bảo chất lượng của việc thi tuyển, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ phân công từng đồng chí Ủy viên theo dõi, hướng dẫn, tạo điều kiện và giám sát công việc các đồng chí vừa được bổ nhiệm; xây dựng và ban hành quy định thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Tỉnh cũng bổ sung một số quy định, hướng dẫn về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ, chế độ thi tuyển cạnh tranh cán bộ lãnh đạo, quản lý; quy định chế độ thi tuyển cạnh tranh cán bộ lãnh đạo, quản lý gắn với cơ chế tập sự lãnh đạo, quản lý để mở rộng nguồn cán bộ, hạn chế tiêu cực, phát huy sáng tạo, trí tuệ.

Trước đó, trong 2 ngày 12 và 13/1/2013, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tổ chức thi tuyển lần đầu tiên cho các vị trí lãnh đạo quản lý cấp sở, ngành. Hai thí sinh có số điểm cao nhất là Phạm Thùy Dương trúng tuyển chức danh Trưởng ban Quản lý Vịnh Hạ Long và Phạm Hồng Lan trúng tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông.

Thi tuyển lãnh đạo cấp sở là một chủ trương đổi mới, thể hiện tính đột phá trong công tác lựa chọn, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh mà Quảng Ninh mạnh dạn triển khai thực hiện để góp phần chống tiêu cực trong công tác tổ chức cán bộ, tạo niềm tin trong nhân dân và thu hút được người thực tài.