TẬP HUẤN QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT THÔNG KÊ NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY NĂM 2014

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được tiếp thu nội dung cơ bản của Quyết định số 350/QĐ-LĐTBXH ngày 28/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Song song đó, các học viên được hướng dẫn thu thập thông tin, về tên, tuổi giới tính, tình hình nghiện ma túy, loại hình sử dụng ma túy, thời gian sử dụng ma túy, thời gian cai nghiện ma túy, hình thức cai nghiện ma túy, số lần tham gia cai nghiện ma túy, loại thuốc sử dụng cai nghiện ma túy, số lần cai nghiện ma túy, nhu cầu được cai nghiện ma túy …của người nghiện ma túy, người nghi nghiện ma túy có hồ sơ quản lý trên địa bàn tỉnh thông qua các phiếu điều tra người nghiện ma túy, các chỉ số trong Quyết định số 350/QĐ-LĐTBXH.

 

Trên cơ sở rà soát, thống kê và nắm chắc số người nghiện ma túy, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh để đánh giá đúng thực trạng tình hình, cập nhập cơ sở dữ liệu về người nghiện ma túy, công tác cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai, làm cơ sở đề ra các chủ trương, biện pháp, kế hoạch phòng, chống ma túy, xác định rõ trách nhiệm của chính quyền, cơ quan, ban, ngành các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả cộng tác phòng, chống ma túy.

 

Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội