Thông báo về việc tiếp nhận đăng ký dự thi tiếng Hàn theo CT EPS cho người lao động lần thứ 11 năm 2016

Thông báo về việc tiếp nhận đăng ký dự thi tiếng Hàn theo CT EPS cho người lao động lần thứ 11 năm 2016