Tọa đàm chuyên đề Những nội dung chủ yếu và điểm mới của Dự thảo Luật An toàn – Vệ sinh lao động

Tham dự buổi tọa đàm có: Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH Doãn Mậu Diệp, Cục trưởng Cục An toàn Lao động Hà Tất Thắng, Giám đốc Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam Gyorgy Sziraczki, đại diện các cơ quan: Tổng LĐLĐVN, Phòng Thương mại và công nghiệp VN, Hội Nông dân, Liên minh HTX VN…, các chuyên gia, nhà nghiên cứu về lĩnh vực ATVSLĐ, các phóng viên báo chí TW và Hà Nội.
Phát biểu khai mạc Tọa đàm, Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp cho biết, Dự thảo Luật ATVSLĐ hiện đã được Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp thứ 31 (Tháng 9/2014) vừa qua. Theo tiến độ, dự kiến sẽ trình Quốc hội cho ý kiến vào Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII vào tháng 11/2014. Dự thảo Luật ATVSLĐ được xây dựng trên cơ sở kế thừa, phát triển các quy định hiện hành của Pháp luật an toàn, VSLĐ theo tinh thần Hiến pháp 2013, các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia theo hướng bảo đảm quyền được làm việc trong điều kiện an toàn, VSLĐ, chú trọng đến việc phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, góp phần xây dựng việc làm bền vững, bảo vệ và phát triển nguồn nhân lực của đất nước. Tính đến thời điểm hiện tại, Dự thảo lần thứ 6 chuẩn bị trình Quốc hội bao gồm 7 chương với 94 điều, với thêm nhiều chính sách lớn, điểm mới được quy định về: đối tượng điều chỉnh; Chế độ, chính sách bảo hộ lao động, thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về ATVSLĐ nhằm phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Chế độ với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Chế độ khai báo, thống kê, báo cáo, điều tra sự cố nghiêm trọng, tai nạn lao động; Quy định riêng về ATVSLĐ đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh; Tổ chức bộ máy thanh tra về ATVSLĐ…

Phó Cục trưởng Cục An toàn lao động Nguyễn Anh Thơ đã trình bày tham luận tại tọa đàm
Báo cáo tại Tọa đàm, Phó Cục trưởng Cục An toàn lao động Nguyễn Anh Thơ đã trình bày cụ thể hơn về những nội dung chủ yếu và điểm mới, sự hài hòa các tiêu chuẩn quốc tế trong dự thảo của Dự thảo Luật ATVSLĐ. Theo đó, so với quy định về phạm vi điều chỉnh của Bộ Luật Lao động năm 2012, Dự án Luật ATVSLĐ quy định rộng hơn, bao quát hơn và cụ thể hơn các hoạt động về ATVSLĐ. Đối tượng điều chỉnh của Dự án Luật là người đang có việc làm, bao gồm cả người lao động có quan hệ lao động được quy định tại Bộ Luật lao động (thể hiện qua hợp đồng lao động), cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, người lao động không có hợp đồng lao động, người sử dụng lao động và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến công tác ATVSLĐ như tổ chức kiểm định, huấn luyện, tư vấn về ATVSLĐ, cung cấp các phương tiện bảo vệ cá nhân, đo, kiểm tra môi trường lao động, khám và phát hiện các bệnh nghề nghiệp…Nguyên tắc bảo đảm ATVSLĐ phải được thực hiện trong suốt quá trình lao động, ưu tiên thực hiện các biện pháp loại trừ, giảm thiểu và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại. Thông tin, tuyên truyền, giáo dục, tư vấn, huấn luyện ATVSLĐ được quy định chi tiết từ Bộ Luật Lao động, bổ sung thêm nội dung tư vấn, giáo dục ATVSLĐ. Việc khai báo, thống kê, báo cáo, điều tra sự cố nghiêm trọng, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được quy định chi tiết hơn so với các quy định tại Bộ Luật Lao động, và được pháp điển hóa từ những quy định, hướng dẫn tại các văn bản dưới Luật, quy định trách nhiệm khai báo tai nạn lao động chết người của UBND cấp xã và cấp huyện. Về mở rộng nội dung chi từ Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, dự án Luật ATVSLĐ có quy định mục riêng về Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Trong đó đưa toàn bộ nội dung Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (phần chế độ, chính sách) từ Luật BHXH sang dự án Luật nhưng việc thu, chi và quản lý quỹ vẫn do cơ quan BHXH thực hiện. Mục này quy định cụ thể về nguyên tắc, đối tượng tham gia, mức đóng quỹ; các chế độ cho người bị tai nạn lao động; không tăng thêm mức đóng từ phía người sử dụng lao động, đồng thời bổ sung thêm các nội dung chi hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và hỗ trợ phòng ngừa, chia sẻ rủi ro cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp…

Giám đốc Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam Gyorgy Sziraczki phát biểu tại Tọa đàm
Các ý kiến tại Tọa đàm tiếp tục đi sâu phân tích, làm rõ cơ sở, tính khả thi của việc mở rộng phạm vi điều chỉnh, quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của đối tượng người lao động không có quan hệ lao động đối với công tác an toàn vệ sinh lao động; việc sử dụng hiệu quả Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong hỗ trợ phòng ngừa, khắc phục hậu quả tai nạn lao động; việc tổ chức bộ máy thanh tra chuyên ngành ATVSLĐ; Nhấn mạnh vai trò quản lý của UBND cấp xã, huyện…

GSTS. Lê Vân Trình, chuyên gia cao cấp về Luật ATVSLĐ phát biểu tại Tọa đàm
Theo dự kiến, Dự án Luật an toàn, vệ sinh lao động sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp ngày 12/11/2014.
http://www.molisa.gov.vn/