Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2274/KL-LĐTBXH 24/11/2017

Kết luận nội dung tố cáo Về việc hưởng chính sách như thương binh đối với ông Phạm Đức Thiện

2265/SLĐTBXH 24/11/2017

Kết luận nội dung tố cáo về việc hưởng chế độ người hưởng chính sách như thương binh đối với 19 người tại huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng yên

152/KH -UBND 18/07/2016

Kế hoạch phát động thi đua thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2016 và Kê hoạch 5 năm (2016-2020)

11/2016/NĐ- CP 03/02/2016

Nghị đinh quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ LĐTBXH về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

1838/NCC - CS2 02/10/2015
220/KH - UBND 13/10/2015

kế hoạch tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức từ hạng IV lên hạng III tỉnh Hưng Yên

831/TB-SLĐTBXH 12/08/2015

Thông báo kết quả đấu thầu: Gói thầu mua sắm thiết bị dạy nghề Hàn và nghề điện công nghiệp thuộc dự án đổi mới và phát triển năm 2015

784/LĐTBXH-VLATLĐ 03/08/2015

v.v thông báo kỳ thi Tiếng Hàn trên máy tính cho người lao động về nước đúng thời hạn, co nguyện vọng trở lại Hàn Quốc làm việc

728/TB - SLĐTBXH 20/07/2015

Thông báo lịch công tác của Lãnh đạo Sở tuần thứ 30

13 13/07/2015

Trang