Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
152/KH -UBND 18/07/2016

Kế hoạch phát động thi đua thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2016 và Kê hoạch 5 năm (2016-2020)

11/2016/NĐ- CP 03/02/2016

Nghị đinh quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ LĐTBXH về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

1838/NCC - CS2 02/10/2015
220/KH - UBND 13/10/2015

kế hoạch tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức từ hạng IV lên hạng III tỉnh Hưng Yên

831/TB-SLĐTBXH 12/08/2015

Thông báo kết quả đấu thầu: Gói thầu mua sắm thiết bị dạy nghề Hàn và nghề điện công nghiệp thuộc dự án đổi mới và phát triển năm 2015

784/LĐTBXH-VLATLĐ 03/08/2015

v.v thông báo kỳ thi Tiếng Hàn trên máy tính cho người lao động về nước đúng thời hạn, co nguyện vọng trở lại Hàn Quốc làm việc

728/TB - SLĐTBXH 20/07/2015

Thông báo lịch công tác của Lãnh đạo Sở tuần thứ 30

13 13/07/2015
28 06/07/2015

Lịch công tác của lãnh đạo Sở (Từ ngày 06.7 - 12.7)

639/TB - LĐTBXH 02/07/2015

Trang